Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 13
To separate the center battery cell, first raise the back edge of the MacBook Pro and prop it up on a foam block or book, so that the adhesive remover will flow away from the logic board. Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell. Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell.
  • To separate the center battery cell, first raise the back edge of the MacBook Pro and prop it up on a foam block or book, so that the adhesive remover will flow away from the logic board.

  • Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell.

Om de middelste batterijcel te verwijderen, til je eerst de achterkant van je MacBook Pro op en laat je deze leunen op een stuk schuim of een boek, zodat de stroom van de lijmverwijderaar van het logic board weg zal lopen.

Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe langs de achterkant van de batterijcel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.