Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.
  • Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.

  • These screws lie under the battery board data cable. You may need to gently maneuver the cable from side to side to access each screw.

  • Either screw may have a water damage indicator sticker on the top. If so, remove it with a pair of tweezers and set it aside before removing the screw.

Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3.1 mm lange schroeven die het batterijbord bevestigen, te verwijderen.

Deze schroeven liggen onder de datakabel van het het batterijbord. Het kan zijn dat je de kabel van de ene naar de andere kant moet bewegen om bij beide schroeven te kunnen komen.

Iedere schroef kan een sticker met een waterschade-indicator bevatten. Als dat het geval is, moet je deze met een pincet verwijderen en deze aan de kant leggen voordat je de schroef verwijdert.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.