Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Fold the battery board data cable back and out of the way.
  • Fold the battery board data cable back and out of the way.

  • If you're replacing your battery, you may need to completely remove and transfer this cable to your new battery. Disconnect both ends and carefully remove the cable. During installation, be careful not to install it upside-down or backwards—note the orientation in the photos.

Vouw de datakabel van het batterijbord naar achteren zodat deze uit de weg ligt.

Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het zijn dat je deze kabel volledig moet verwijderen en mee moet overzetten naar je nieuwe batterij Ontkoppel beide einden en verwijder de kabel voorzichtig. Zorg dat je het, tijdens de installatie, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—let hiervoor goed op de oriëntatie op de foto's.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.