Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Use the card to lift the battery cell until it fully separates from the aluminum case.
  • Use the card to lift the battery cell until it fully separates from the aluminum case.

使用卡片提起电池,直到其与铝盒完全分离。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.