Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step. Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis. Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
Remove the screen assembly
  • Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step.

  • Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis.

  • Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.

  • Remove the display/screen assembly, being careful not to snag it on any cables.

Houd zowel het scherm als de main body van de MacBook Pro stevig vast. Beide onderdelen kunnen los van elkaar vallen in deze stap.

Duw beide helften van de MacBook Pro samen, zodat de scharnierbeugels uit de inkepingen in het chassis kunnen worden getild.

Duw de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt en scheid zo beide helften van elkaar.

Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je de geen kabels meetrekt en scheurt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.