Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Unscrew the antenna cable assembly
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

卸下将两个铝盖固定在两块显示板电缆顶部的四颗1.5毫米T3 Torx螺丝。

用镊子卸下两个铝盖。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.