Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Unscrew the antenna cable assembly
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio al di sopra dei due connettori del cavo del display.

Usa delle pinzette per rimuovere le due cover di alluminio.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.