Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Unscrew the antenna cable assembly
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que aseguran las dos cubiertas de aluminio en la parte superior de los dos conectores del cable de la pantalla.

Usa un par de pinzas para quitar las dos tapas de aluminio.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.