Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Unscrew the antenna cable assembly
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display board cables.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.

Entferne die vier 1,5 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen über den beiden Displayplatinenkabeln befestigt sind.

Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.