Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
Remove the pentalobe screws
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.

  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:

  • Two 6.2 mm screws

  • Four 3.4 mm screws

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.

Haal je MacBook, voordat je verdergaat, van de opladen en schakel 'm uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.

Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:

Twee 6.2 mm lange schroeven

Vier 3.4 mm lange schroeven

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om ervoor te zorgen dat ze ook weer op dezelfde plek teruggaan. Zo voorkom je onnodige schade aan je toestel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.