Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 4
Each bay has a number stamped on it, and they go in order from left to right. Bay #1 should contain the stock hard drive that was installed by Apple. Gently remove the bracket from the next empty hard drive bay — if you only purchased one hard drive with your computer, this should be bay it should easily slide out.
  • Each bay has a number stamped on it, and they go in order from left to right. Bay #1 should contain the stock hard drive that was installed by Apple. Gently remove the bracket from the next empty hard drive bay — if you only purchased one hard drive with your computer, this should be bay it should easily slide out.

Elke bay is voorzien van een gestempeld nummer en gaan in volgorde van links naar rechts. Bay 1 zou de HDD moeten bevatten die Apple heeft geinstalleerd. Verwijder de bracket van de eerst volgende vrije hard disk bay.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.