Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Insert a paperclip or SIM card eject tool into the small hole in the SIM card tray on the upper right edge of the phone. Press the tool into the hole to eject the tray.
Remove the SIM Card Tray
  • Insert a paperclip or SIM card eject tool into the small hole in the SIM card tray on the upper right edge of the phone.

  • Press the tool into the hole to eject the tray.

  • This may require a significant amount of force.

  • The ejection mechanism is deeper in this phone than others and may require a longer SIM card eject tool. If your tool isn't long enough to reach the mechanism, try using an unfolded paperclip instead.

Steek een rechtgebogen paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de rechter bovenkant van de telefoon.

Druk je tool in het gat om de kaarthouder uit te werpen.

Dit kan aardig wat kracht vereisen.

Het uitwerpmechanisme is in deze telefoon wat dieper dan in andere telefoons en vereist daarom een iets langere SIM-uitwerptool. Als je tool niet lang genoeg is om de kaarthouder uit te werpen, kun je een rechtgebogen paperclip gebruiken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.