Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 6
Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable. These UFL connectors are fragile. Take care to not damage them when disconnecting or reconnecting.
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable.

  • These UFL connectors are fragile. Take care to not damage them when disconnecting or reconnecting.

Gebruik de punt van je spudger om de zwarte antennekabel omhoog te duwen en los te koppelen.

Deze UFL-aansluitingen zijn erg kwetsbaar. Zorg daarom dat je extra voorzichtig te werk gaat om te voorkomen dat je deze beschadigt bij het loskoppelen of weer aansluiten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.