Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2
Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable. These UFL connectors are fragile. Take care to not damage them when disconnecting or reconnecting.
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable.

  • These UFL connectors are fragile. Take care to not damage them when disconnecting or reconnecting.

Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable negro de la antena.

Estos conectores UFL son frágiles. Ten cuidado de no dañarlos al desconectarlos o reconectarlos.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.