Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Insert a third opening pick under the top left corner of the back cover. Slide the opening pick along the top edge of the phone. Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Insert a third opening pick under the top left corner of the back cover.

  • Slide the opening pick along the top edge of the phone.

  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.

Steek een derde openingsplectrum in de telefoon, onder de achterste behuizing in de linker bovenhoek.

Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon.

Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.