Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 7
Here's an unusual thing: this camera module takes up a lot of lateral ... space. Samsung is so proud of this particular camera that they advertise it right on the camera bump. Let's see what's inside. How do you fit a stack of "zoom" lenses into a smartphone that's only 8.8 mm thin? Samsung says: turn it sideways. Instead of focusing your image directly onto the sensor, this camera uses a prism to bounce the light sideways at a 90-degree angle. It certainly is impressive! After passing through the prism—which has its own optical image stabilizer—the image barrels through a sliding box full of telephoto lens, and finally hits the sensor mounted at the end of the tunnel.
  • Here's an unusual thing: this camera module takes up a lot of lateral ... space. Samsung is so proud of this particular camera that they advertise it right on the camera bump. Let's see what's inside.

  • How do you fit a stack of "zoom" lenses into a smartphone that's only 8.8 mm thin? Samsung says: turn it sideways. Instead of focusing your image directly onto the sensor, this camera uses a prism to bounce the light sideways at a 90-degree angle.

  • It certainly is impressive! After passing through the prism—which has its own optical image stabilizer—the image barrels through a sliding box full of telephoto lens, and finally hits the sensor mounted at the end of the tunnel.

  • The lens itself is good for a (fixed) 4x magnification—the rest comes from a combination of sensor cropping and binning (48 megapixels pared down to 12) and standard digital zoom, to get to 100x.

  • With the prism lifted out, we can see the copper coils and magnets surrounding it, and the tiny white bearings on the supporting bracket. The prism moves back and forth against that bracket to compensate for your shaky hands.

Dit is wat ongewoon: deze cameramodule neemt een heleboel zijwaartse ... ruimte in. Samsung is zo trots op specifiek deze camera dat ze er zelfs op de cameraheuvel reclame voor maken. Laten we kijken wat erin zit.

Hoe krijg je een stapel aan "zoom"-lenzen in een smartphone die slechts 8.8 mm dun is? Samsung zegt: draai 'm op z'n zijkant. In plaats van het licht direct op de sensor te laten vallen, gebruikt deze camera een prisma om het licht zijwaarts, via een hoek van 90 graden, te weerkaatsen in de richting van de camera.

Dat is zeker indrukwekkend! Nadat het door het prisma is gereisd—welke zijn eigen optical image stabilizer bevat—reist het beeld door een schuivende box met de telephoto lens totdat deze uitkomt bij de sensor die aan het einde van de tunnel zit.

De lens zorgt zelf voor een (gefixeerde) 4x uitvergroting—de rest komt via een combinatie van sensoren die snijden en "binnen" (48 megapixels teruggebracht tot 12) en standaard digitale zoom, om zo tot de 100x te komen.

Met de prisma eruit getild, kunnen we de koperen spoelen en magneten zien die er omheen zitten, plus de kleine witte lagers op het steunpaneel. De prisma beweegt van voor naar achter tot het paneel om zo voor jouw bewegende handen te compenseren.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.