Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 5
We continue to raid the toolbag for bigger and beefier tools—like this Manta kit driver, which works equally well for swatting away screws and smashing walnuts. Just don't mix them up. These screws are all named Phillip. We like Phillip; it's a solid name for a screw. With the top layer of antennas, speaker, and charge coils flipped aside, we get a clear look at the internals. It does look a lot like a Note10+ 5G in there, if you eliminated the stylus and used that space for more battery.
  • We continue to raid the toolbag for bigger and beefier tools—like this Manta kit driver, which works equally well for swatting away screws and smashing walnuts. Just don't mix them up.

  • These screws are all named Phillip. We like Phillip; it's a solid name for a screw.

  • With the top layer of antennas, speaker, and charge coils flipped aside, we get a clear look at the internals. It does look a lot like a Note10+ 5G in there, if you eliminated the stylus and used that space for more battery.

  • Stay tuned for our teardown wallpaper post! We'll have your Ultra wallpapers, as well as your Plus and your standard S20.

  • We waste no time extracting the main board, which comes so laden with cameras, millimeter-wave hardware, and extra board layers that it feels like only half a victory. Time to start chucking things over-board.

We blijven in onze gereedschapskist graaien voor grotere en dikkere tools—zoals deze Manta schroevendraaier, die even goed werkt voor het losdraaien van schroeven als voor het kraken van walnoten. Zolang je die twee maar niet door elkaar haalt.

Deze schroeven heten allemaal Phillip. Wij mogen Phillip wel; we vinden het een mooie naam voor een schroef.

Nu we de bovenste laag met antennes, de speaker en de oplaadspoel weg hebben gehaald, krijgen we eindelijk een goede kijk op de binnenkant. Het lijkt inderdaad erg veel op de Note10+ 5G van de binnenkant als je de stylus weg zou halen en die ruimte zou gebruiken voor meer batterij.

Blijf ons volgen voor onze post met demontage-wallpapers! We zullen komen met een Ultra-wallpaper, eentje van een Plus en je standaard S20.

We verspillen geen tijd met het uit elkaar halen van het main board, welke zo vol zit met camera's, millimetergolf-hardware en extra boardlagen dat het slechts als een halve overwinning voelt. Tijd om wat dingen over-board te gooien.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.