Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Slide the flat end of a spudger under the right side of the main flex cable next to the charging port. Use the spudger to pry up the main flex cable and to lever the charging port out of its recess.
  • Slide the flat end of a spudger under the right side of the main flex cable next to the charging port.

  • Use the spudger to pry up the main flex cable and to lever the charging port out of its recess.

Schuif het platte einde van je spudger onder de rechterkant van de hoofdflexkabel, naast de oplaadpoort.

Gebruik je spudger om de hoofdflexkabel omhoog te duwen en om de oplaadpoort uit de inkeping te wrikken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.