Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Grasp the plastic pull tab and pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Grasp the plastic pull tab and pull the keyboard ribbon cable out of its socket.

Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Tastatur mit der Spudgerspitze hoch.

Achte daruf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.

Fasse die Plastikzuglasche und ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Anschluss heraus.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.