Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Switch sides and repeat the above procedure for the two battery cells on the right-hand side of the MacBook Pro. Remember to add a small amount of liquid adhesive remover under each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate before prying up the cell. Be careful not to puncture or otherwise damage the battery cells.
  • Switch sides and repeat the above procedure for the two battery cells on the right-hand side of the MacBook Pro.

  • Remember to add a small amount of liquid adhesive remover under each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate before prying up the cell.

  • Be careful not to puncture or otherwise damage the battery cells.

切换侧面并对 MacBook Pro 右侧的两个电池单元重复上述步骤。

请记住在每个电池单元下面添加少量液体粘合剂去除剂,并等待2-3分钟使其渗透,然后撬起电池。

小心不要刺穿或以其他方式损坏电池。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.