Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive: Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell. Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.
  • Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive:

  • Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.

  • Carefully wedge a spudger or plastic card inwards, being careful to not damage the battery, and separate the battery cell from the adhesive securing it to your MacBook Pro.

重复上述步骤,将相邻的电池单元与其粘合剂分开:

在电池单元下面滴几滴液体粘合剂去除剂。

等待2-3分钟,使粘合剂去除剂渗透并软化粘合剂。

小心地将撬棒或塑料卡向内楔入,小心不要损坏电池,并将电池与粘合剂分开,将其固定在MacBook Pro上。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.