Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive: Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell. Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.
  • Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive:

  • Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.

  • Carefully wedge a spudger or plastic card inwards, being careful to not damage the battery, and separate the battery cell from the adhesive securing it to your MacBook Pro.

一番左側のバッテリーセルの上部部分を外すため、スパッジャの平面側先端を持ち上げます。

数滴の接着剤リムーバーをバッテリーセルの下に注入します。

接着剤リムーバーが浸透するまで2−3分間待機して、接着剤を柔らかくします。

バッテリーにダメージを与えないように注意しながら、丁寧にスパッジャーやプラスチックカードを内部に押し込みます。MacBook Proに留められた接着剤を剥がしてバッテリーセルを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.