Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive: Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell. Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.
  • Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive:

  • Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.

  • Carefully wedge a spudger or plastic card inwards, being careful to not damage the battery, and separate the battery cell from the adhesive securing it to your MacBook Pro.

Repite los pasos de arriba para separar la celda de batería adyacente de su adhesivo:

Aplica una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo por debajo de la celda de batería.

Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo.

Cuidadosamente coloca un spudger o tarjeta de plástico hacia adentro, con cuidado de no dañar la batería, y separa la celda de batería del adhesivo ajustándola a tu MacBook Pro.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.