Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 7
Insert a fifth opening pick and slide it along the right edge of the phone to cut the remaining adhesive. Try not to remove the display all the way yet, the display cable is still threaded through the frame and possible adhered on the inner side of the midframe.
  • Insert a fifth opening pick and slide it along the right edge of the phone to cut the remaining adhesive.

  • Try not to remove the display all the way yet, the display cable is still threaded through the frame and possible adhered on the inner side of the midframe.

插入第五个三角撬片并将其沿着手机的右边缘滑动,以切割剩余的粘合剂。

尽量不要完全卸下显示屏,显示屏电缆仍然穿过框架,并且可能粘附在中框的内侧。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.