Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
Insert a fifth opening pick at the top right corner of the phone. Slide the opening pick along the right side to cut the remaining adhesive.
  • Insert a fifth opening pick at the top right corner of the phone.

  • Slide the opening pick along the right side to cut the remaining adhesive.

Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.

Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.