Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it. Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover.
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it.

  • Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover.

  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to cut the adhesive.

  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.

Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener nog eens om de lijm weer te verwarmen.

Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.

Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.

Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.