Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 8
Use the point of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector. Use the point of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front sensors
  • Use the point of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector.

Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.