Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 9
Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick. Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick.

  • Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.

  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the Face ID sensor array.

Trek het scherm vervolgens nog iets verder naar beneden (in de richting van de Lightning-poort) om zo een opening te creëren waar je plectrum in past.

Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd de overgebleven lijm die het scherm nog vasthoudt ook door.

Nogmaals, steek je plectrum niet te ver in de telefoon — zover als de breedte van het schermframe is genoeg — of je loopt het risico om de Face-ID sensormodule te beschadigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.