Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 11 vertalen

Stap 11
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board. Prop the display up against something sturdy.
Open the iPhone
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.

  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.

  • Prop the display up against something sturdy.

  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.

Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.

Probeer het scherm er niet volledig af te halen, aangezien het scherm nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het moederbord vastzit.

Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.

Tijdens het hermonteren van de telefoon leg je het scherm in de juiste positie, positioneer je de klemmen aan de bovenkant en druk je de bovenkant voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het niet klikt, controleer je de klemmen langs de buitenkant van de telefoon en het scherm om te kijken of deze niet zijn gebogen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.