Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop. Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
  • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.

  • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.

Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.

Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.