Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 17
The new Mac Pro is a Fixmas miracle: beautiful, amazingly well put together, and a masterclass in repairability.
  • The new Mac Pro is a Fixmas miracle: beautiful, amazingly well put together, and a masterclass in repairability.

  • We love that a good portion of the modules can be swapped without tools; we love the use of (mostly) standard screws and connectors; we love the step numbers and diagrams for certain repairs right on the device; and most of all, we love the free public repair manuals and videos.

  • Despite the many things to love, however, Apple still keeps the keys to certain repairs, like the proprietary SSD. And some of Apple’s repair manuals include (or entirely comprise) a disclaimer insisting that you contact an Apple Authorized Service Provider, when in reality the repair could easily be done at your desk.

  • With 2019 in our rearview, we’re starting to wonder: maybe Microsoft and Apple aren’t making devices more repairable just for fun (or for us)—maybe those Right to Repair bills are starting to look seriously scary?

  • Motivations and quibbles aside, this is without a doubt the most repairable Apple product in recent memory. Let's give it a score.

De nieuwe Mac Pro is een Fixmas wonder: mooi, ontzettend goed in elkaar gezet en een masterclass in repareerbaarheid.

We houden van het aantal modules dat zonder tools kan worden vervangen; we houden van het gebruik van (voornamelijk) standaardschroeven en aansluitingen; we houden van de stapnummers en diagrammen die bedoeld zijn voor bepaalde reparaties; en bovenal, we houden van de gratis en vrij toegankelijke reparatiehandleidingen en -videos.

Ondanks de vele dingen om van te houden, houdt Apple nog steeds reparatiedingen voor zichzelf, bijvoorbeeld met de vastgemaakte SSD. En sommige van Apple's reparatiehandleidingen bevatten een disclaimer die erop staat dat je contact opneemt met een Apple Authorized Service Provider, terwijl je de reparatie makkelijk aan je bureau kunt voltooien.

Met 2019 achter ons, beginnen we ons af te vragen: misschien maken Microsoft en Apple hun toestellen niet beter repareerbaar voor de lol (of voor ons) - misschien maken de wetsvoorstellen voor de Right to Repair toch indruk op ze?

Motivaties en geschillen aan de kant, dit is zonder twijfel het meest repareerbare Apple-product in ons recente geheugen. Laten we het een score geven.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.