Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 14
Although the power button itself gets nifty pogo pins, the breakout board it's mounted to is one of the only things actually connected via physical cables. But it's dispatched easily enough, clearing a path to the logic board. Finally, we slide the logic board out of its natural habitat.
  • Although the power button itself gets nifty pogo pins, the breakout board it's mounted to is one of the only things actually connected via physical cables. But it's dispatched easily enough, clearing a path to the logic board.

  • Finally, we slide the logic board out of its natural habitat.

  • Even by tower PC standards, this board is huge—reminding us more of an Xbox board than ye olde 2013 Mac Pro.

Hoewel de aan-/uitknop voorzien is van handige veerpennen, is het breakout bord waar het aan vast zit eigenlijk een van de weinige dingen die daadwerkelijk met fysieke kabels is verbonden. Maar het komt makkelijk genoeg los, waarmee de weg naar het logic board wordt vrijgemaakt.

Eindelijk kunnen we het logic board uit haar natuurlijke habitat schuiven.

Zelfs voor toren-PC begrippen is dit bord enorm - wat ons dus meer doet denken aan een Xbox-bord dan aan die van de oude 2013 Mac Pro.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.