Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove two 1.3 mm long Y000 screws securing the battery cover bracket. Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
Unscrew the battery connector cover
  • Remove two 1.3 mm long Y000 screws securing the battery cover bracket.

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.

Verwijder de twee 1.3 mm lange Y000 schroeven die het beschermpaneel naast de batterij bevestigen.

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.

Tijdens de remontage is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen, voordat je het scherm weer sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.