Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 9
Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick. Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick.

  • Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.

  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.

Blijf het scherm omlaag trekken (in de richting van de Lightning-poort) totdat je opening groot genoeg is om een plectrum in te steken.

Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd alle resterende lijm die aan het scherm is bevestigd door.

Nogmaals, steek je plectrum niet verder dan een paar millimeter in de telefoon—ongeveer zo breed als het schermframe—of je riskeert het beschadigen van de sensormodule in het voorste paneel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.