Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket. Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from.
Unscrew the battery connector cover
  • Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket.

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from.

  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.

Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt en dat je zorgt dat deze op dezelfde plek weer terugkomt.

Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone weer even aan te zetten en te testen of alles werkt, voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je iPhone niet weer uit te zetten voordat je verdergaat.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.