Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 5
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray. Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
  • Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.

  • Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.

  • Only lift the SSD up far enough to grab the sides of it with your fingers. Lifting it any more may damage the card or socket.

プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側の反対に差し込みます。

SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。

SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.