Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Grasp the Interposer with tweezers. An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
  • Grasp the Interposer with tweezers.

  • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.

  • Lift the Interposer off the logic board and remove it.

  • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.

Pak de Interposer met een pincet vast.

Met een interposer wordt een interface bedoeld die een elektrische verbinding met een andere verbindt. In deze reparatie verbindt het contactbord de batterij aan het logic board.

Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.

Het verwijderen van het volledige bord zorgt ervoor dat de batterij zeker weten losgekoppeld blijft tijdens je reparatie en voorkomt dus dat deze per ongeluk contact maakt. Het is ook een goed idee om het uit je laptop te verwijderen, zodat deze er niet uitvalt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.