Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the following 4 screws on the edges of the keyboard area.
  • Remove the following 4 screws on the edges of the keyboard area.

  • One 4.5 mm Phillips underneath where the magnet was.

  • Three 6 mm Phillips in plastic depressions.

Entferne die folgenden vier Schrauben am Rand der Tastaturzone:

Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube unter der Stelle, wo der Magnet war.

Drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben in Kunstoffeinbuchtungen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.