Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.
  • If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.

  • Push the wire clasp toward the Airport card and pull it up to free it from the RAM shield.

Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.

Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.