Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display. If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.
Separate the ambient light sensor
  • Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.

  • If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.

  • The sensor remains attached to the rest of the sensor assembly via a very thin flex cable. Be careful not to strain or damage the cable.

Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor los te wiebelen en deze uit de inkeping in het scherm op te tillen.

Als de sensor niet vrijkomt nadat je deze hebt proberen los te wiebelen, kun je meer warmte toedienen en het nog eens proberen.

De sensor blijft verbonden met de rest van de sensormodule door middel van een zeer dunne flexkabel. Zorg dat je deze niet afklemt of beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.