Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel. Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel. Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel.
Pry up the microphone
  • Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel.

Gebruik de punt van een spudger om de microfoon omhoog te duwen en deze uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.