Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick. Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick.

  • Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.

  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.

開口ピックが入る十分な隙間ができるまで、必要に応じてディスプレイを下側( Lightningポート側)に引っ張ります。

左上コーナーまで開口ピックをスライドして、ディスプレイを固定している残りの接着剤を切開します。

ここでも、開口ピックを数mm以上差し込まないでください。ディスプレイの幅程度が目安です。フロントパネルセンサーアレイを破損してしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.