Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Heating the lower edge of the iPhone helps soften the adhesive securing the display, making it easier to open.
Heat the lower edge of the phone
  • Heating the lower edge of the iPhone helps soften the adhesive securing the display, making it easier to open.

  • Use a hairdryer or heat gun or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the iPhone for about a minute in order to soften up the adhesive underneath.

Al calentar el borde inferior del iPhone se ablandará el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.

Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.