Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Lift up the metal plate which is placed beneath the loudspeaker assembly and remove it. Unplug the main flex cable. Use a tweezer to remove the yellow adhesive foil covering the display flex cable.
  • Lift up the metal plate which is placed beneath the loudspeaker assembly and remove it.

  • Unplug the main flex cable.

  • Use a tweezer to remove the yellow adhesive foil covering the display flex cable.

ラウドスピーカーアセンブリ下に搭載されているメタルプレートを持ち上げて、取り出します。

メインフレックスケーブルの接続を外します。

ピンセットで、ディスプレイフレックスケーブルを覆っている黄色の接着フォイルを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.