Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following 4 screws on the bottom of the computer:
  • Remove the following 4 screws on the bottom of the computer:

  • Two 3 mm Phillips from the left side of the computer.

  • One 4.5 mm Phillips near the latch mechanism (this screw may be missing in 800 MHz iBooks)

  • One 14.2 mm Phillips near the front, right corner.

Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:

Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.

Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)

Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.