Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the six Phillips screws from the perimeter of the rear frame.
  • Remove the six Phillips screws from the perimeter of the rear frame.

  • By removing the screw with the "void" sticker on it, your Thunderbolt will no longer be covered under warranty.

Retirez les six vis cruciformes du périmètre du cadre arrière.

En retirant la vis avec l'autocollant « void » dessus, votre Thunderbolt ne sera plus couvert par la garantie.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.