Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 10 vertalen

Stap 10
The iPhone 11 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 11 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):

  • The prioritized display makes replacement of this critical component easier than in other devices.

  • Display swaps don’t require too much hardware swapping to maintain Face ID.

  • We prefer screws and non-adhesive fasteners over glue, but tiny proprietary screws are still hostile to repair.

  • The high IP rating means your phone is better protected, but these measures also complicate repair.

  • Front and back glass doubles the chances of breakage, and the rear glass can only be fully replaced with a complete housing swap.

De iPhone 11 verdient 6 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):

Het bovenopgeplaatste scherm zorgt ervoor dat dit cruciale component makkelijk te repareren is dan in andere toestellen.

Schermvervangingen vereisen niet veel aanpassingen in de hardware om de Face ID te behouden.

We verkiezen schroeven en niet-kleverige sluitingen nog steeds boven lijm, maar kleine, beschermende schroeven bemoeilijken toch ook vaak het uitvoeren van reparaties.

De verhoogde IP-rating houdt in dat je telefoon beter bestand is tegen schade, maar betekent helaas ook dat reparaties gecompliceerder zijn.

Glas aan zowel de voor- als achterkant verdubbelt de kans op gebroken scherven en het glas aan de achterkant kan alleen worden vervangen door de volledige behuizing te vervangen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.