Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess. Lever the battery up until you can get a good grip.
Battery
  • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.

  • Lever the battery up until you can get a good grip.

Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.

Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.