Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the trackpad assembly: Two 4.3 mm screws
Remove the trackpad screws
  • Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the trackpad assembly:

  • Two 4.3 mm screws

  • Eight 5.8 mm screws

Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:

Twee 4.3 mm schroeven

Acht 5.8 mm schroeven

[title] Remove the trackpad screws
[* black] Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the trackpad assembly:
[* [* red] Two 4.3 mm screws
[*

[*
orange] Eight 5.8 mm screws
[* [* red] Two 4.3 mm screws
[*

[*
orange] Eight 5.8 mm screws

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.