Ga door naar hoofdinhoud

Stap 1 vertalen

Stap 1
Unbedingt: Ziehe den Netzstecker!
  • Unbedingt: Ziehe den Netzstecker!

  • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.

  • Entferne alle Kaffeebohnen.

Warning: Unplug the device from power before you start!

Remove all attachments such as the water tank, pomace container, brew group and drip tray.

Remove all the coffee beans from the machine.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.